O konkursie

Już po raz szesnasty Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniamy te firmy i instytucje badawczo – rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

30 000 zł

Nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR Sp. z o.o.

20 000 zł

Nagroda specjalna Nagroda Gospodarcza Województwa Śląskiego inSilesia

20 000 zł

Nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

15 000 zł

Nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Kategorie

Konkurs składa się z 3 kategorii i jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat (przedsiębiorcy) bądź gotową do demonstracji innowacją (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Mikroprzedsiębiorstwo

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Małe i średnie
przedsiębiorstwo

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Instytucja sektora
badawczo-rozwojowego

W ramach instytucji sektora badawczo-rozwojowego do konkursu mogą przystąpić instytucje badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe.

Aktualności

Laureaci z lat poprzednich

LOOP Store Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo.

Urządzenie wywodzi się z pierwotnej szatni automatycznej, która była pierwszym produktem stworzonym przez firmę z Katowic. W najnowszym rozwiązaniu wykorzystaną całą dostępną powierzchnię i miejscem do przechowywania nie jest półka, ale pudełko, do którego można włożyć rzeczy i zamknąć.

Formed Sp. z o.o. Spk

Laureat konkursu w kategorii Małe i średnie przedsiębiorstwo.

SymbioCare to projekt stanowiska do kąpieli noworodka, przewijania i kosmetyki, ogrzewania, prowadzenia badań, rutynowych zabiegów oraz ważenia w warunkach szpitalnych. Jest odpowiedzią na obserwacje prowadzone w szpitalach, które wykazały, że dostępne rozwiązania nie przystają do obowiązujących standardów i potrzeb.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Laureat konkursu w kategorii Instytucja Badawczo-Rozwojowa.

Nagrodzone rozwiązanie obejmuje technologię wytwarzania materiałów wsadowych z wieloskładnikowych brązów aluminiowych typu Cu-Al-Mn-Ni-Fe w postaci drutów o średnicy 1.0 mm przeznaczonych do wytwarzania obiektów w technologii druku 3D, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM).

Mask∙up Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Mikroprzedsiębiorca.

Startup Mask∙up to spółka oferująca produkt umożliwiający bezpieczne i higieniczne przymierzanie ubrań w sklepach odzieżowych. Mask∙up higieniczny to osłona na twarz i głowę chroniąca przed bezpośrednim kontaktem skóry z odzieżą, na której pozostały bakterie, wirusy i zanieczyszczenia po poprzednim kliencie.

ARH+ Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Małe przedsiębiorstwo.

Nagrodzonym rozwiązaniem jest wysokowydajne oprogramowanie sortujące do borówek amerykańskich. Rozwiązanie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe ARH+ w celu podniesienia poziomu optymalizacji efektywności procesu sortowania borówek w maszynach sortujących.

Bruk Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Średnie przedsiębiorstwo.

Nagrodzonym rozwiązaniem jest kostka Vjetra®  to unikatowa kostka brukowa, która – dzięki innowacyjnej formie geometrycznej – pozwala na budowanie dwóch rodzajów nawierzchni: litej oraz czynnej biologicznie. Kostka jest ukłonem w kierunku stale rosnących potrzeb użytkowników idących z duchem „eko”.

Główny Instytut Górniczy

Laureat konkursu w kategorii Instytucja badawczo-rozwojowa.

Główny Instytut Górnictwa to jeden  największych instytutów badawczych w Polsce, założony w 1925 roku. Nagrodzone urządzenie BioCargo służy do analizy i transportu próbek biologicznych. Po pobraniu w terenie próbki (wody, ścieków, gleby), umożliwia ono wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego, a następnie – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania.

Smart Labs sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Mikroprzedsiębiorca.

Działająca pod marką Customy, spółka Smart Labs sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości spersonalizowane zestawy rekonstrukcyjne na potrzeby chirurgii twarzowoczaszkowo-szczękowej, onkologicznej i ortopedycznej.

Helioenergia sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii Mały Przedsiębiorca.

Firma działa na styku nauki i przemysłu specjalizując się w transferowaniu technologii z laboratoriów naukowych do zakładów produkcyjnych. Spółka jest pomysłodawcą, realizatorem oraz właścicielem marki SilverCon oferującej produkty do srebrzenia termicznego na bazie nanoproszku srebra, dedykowane
głównie dla przemysłu energetycznego.

Alumast S.A.

Laureat konkursu w kategorii Średni Przedsiębiorca.

Nagroda została przyznana za Aktywne Przejście dla Pieszych Smartpole Crossing. Jest to rozwiązanie wymuszające zwrócenie szczególnej uwagi kierowcy na pieszego zamierzającego przekroczyć jezdnię w wyznaczonym miejscu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Laureat konkursu w kategorii Instytucja Sektora B+R.

Nagroda została przyznana za urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej. Rozwiązanie umożliwia realizację kolejnego etapu szeroko zakrojonych badań fazy oddechowej człowieka. Badania diagnostyczne są dziś priorytetowym obszarem prac, szczególnie w kontekście wzrostu zainteresowań przeciwdziałaniem zakażeń wirusowych.

Rollersy sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA
Rollersy sp. z o.o. to firma powstała w 2016 r. prowadząca działalność produkcyjną
i sprzedażową w branży dziecięcej. Firma posiada w swojej ofercie innowacyjne,
funkcjonalne gadżety oraz akcesoria dla rodziców i dzieci.

APA Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
za Ultranowoczesny budynek APA Black House – pierwszy w Polsce, w pełni funkcjonalny budynek inteligentny.

Vimex sp. z o.o.

Laureat w kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA.

Jedyny Polski producent aparatury medycznej przeznaczonej dla endoskopii sztywnej. Od 2006 roku certyfikowany producent wyrobów medycznych, zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem oraz produk­cją innowacyjnych urządzeń i wyrobów medycznych pod marką Vimex Endoscopy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R,

za technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.

LOOP Store sp. z o.o.

Laureat w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń na bazie automatyki i inteligentnego zarządzania. Zespół tworzą inżynierowie automatycy, logistycy, projektanci, konstruktorzy związani z branżami produkcyjnymi. Na bazie praktyki i analizy potrzeb stworzyli produkt, który może zrewolu­cjonizować myślenie o składowaniu i logistyce.

P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o.

Laureat w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Spółka od początku swojej działalności koncentruje się na rozwoju proekologicznych technologii opartych na siarce odpadowej z oczyszczania ropy i gazu. Dysponuje własną, innowacyjną technologią produkcji spoiwa siarkowego SULSTAR®, który jest wysokiej jakości lepiszczem idealnym do produkcji asfaltów drogowych oraz chemo i wodoodpornych materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydro­technicznego.

PREVAC sp. z o.o.

Laureat w kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA.

PREVAC specjalizuje się bowiem w produkcji aparatur naukowobadawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów, a tym samym nowych technologii poprzez różne techniki komponowania przeróżnych materiałów, jak i analiz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni.

Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R.

W ramach prac badawczych i rozwojowych w katedrze opracowano system nawigacji obrazowej wspomagający diagnostykę, planowanie terapii oraz niszczenie zmian ogniskowych wątrobie.

LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska

Laureat w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA.

LABIOT-Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska jest firmą o profilu naukowo-badawczym i usługowym, zlokalizowaną w Cieszynie, gdzie prowadzona jest specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie reumatologii, rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych, a także badania podstawowe, w zakresie biofizyki, elektroniki, bioinżynierii, nanotechnologii i fizyki kwantowej.

Silbo Sp. z o.o.

Laureat w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA.

SILBO to polski producent wysokiej jakości opakowań dla branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej, z blisko 20-letnim doświadczeniem na rynku.

PREVAC sp. z o.o.

Laureat w kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA.

PREVAC specjalizuje się bowiem w produkcji aparatur naukowobadawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów, a tym samym nowych technologii poprzez różne techniki komponowania przeróżnych materiałów, jak i analiz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R

Nowoczesny ośrodek naukowo badawczy spełniający najwyższe standardy europejskie, który został oddany do eksploatacji w 2015 roku.

Relacja z Gali

Do pobrania

Dokumenty związane z uczestnictwem w Konkursie

Regulamin konkursu

Plik nie pobiera się w przeglądarce Google Chrome

Formularz zgłoszeniowy

Katalogi konkursowe prezentujące wszystkie dotychczasowe zgłoszone rozwiązania

Edycja konkursu 2023

Edycja konkursu 2022

Zobacz pozostałe biuletyny

Edycja konkursu 2021

Edycja konkursu 2020

Edycja konkursu 2019

Edycja konkursu 2017

Edycja konkursu 2016

Edycja konkursu 2015

Edycja konkursu 2014

Edycja konkursu 2013

Edycja konkursu 2012

Edycja konkursu 2011

Edycja konkursu 2010

Edycja konkursu 2009

Edycja konkursu 2008

Patronat

Partnerzy strategiczni

Patronaty honorowe

Organizator

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

konkurs@gapr.pl
tel.: +48 537 390 140
+48 536 843 782

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.