O konkursie

Już po raz dwunasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniamy te firmy i instytucje badawczo – rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

16 000 zł

Nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR Sp. z o.o.

10 000 zł

Nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

15 000 zł

Nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Kategorie

Konkurs składa się z 4 kategorii i jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Mikro
przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

Mały
przedsiębiorca

Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

Średni
przedsiębiorca

Średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

Instytucja sektora
badawczo-rozwojowego

W ramach instytucji sektora badawczo-rozwojowego do konkursu mogą przystąpić instytucje badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe.

Aktualności

Laureaci z lat poprzednich

Rollersy sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA
Rollersy sp. z o.o. to firma powstała w 2016 r. prowadząca działalność produkcyjną
i sprzedażową w branży dziecięcej. Firma posiada w swojej ofercie innowacyjne,
funkcjonalne gadżety oraz akcesoria dla rodziców i dzieci.

APA Sp. z o.o.

Laureat konkursu w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
za Ultranowoczesny budynek APA Black House – pierwszy w Polsce, w pełni funkcjonalny budynek inteligentny.

Vimex sp. z o.o.

Laureat w kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
. za Barracuda® – Artroskopowy System Shaverowy
Jedyny Polski producent aparatury medycznej przeznaczonej dla endoskopii sztywnej. Od 2006 roku certyfikowany producent wyrobów medycznych, zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem oraz produk­cją innowacyjnych urządzeń i wyrobów medycznych pod marką Vimex Endoscopy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R
za technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych od kwietnia 2019 r. jest częścią ŁUKASIEWICZA – sieci instytutów stanowiących zintegrowany organizm, dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwią­zania biznesowe.

LOOP Store sp. z o.o.

LOOP Store sp. z o.o.
Laureat w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA
Firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń na bazie automatyki i inteligentnego zarządzania. Zespół tworzą inżynierowie automatycy, logistycy, projektanci, konstruktorzy związani z branżami produkcyjnymi. Na bazie praktyki i analizy potrzeb stworzyli produkt, który może zrewolu­cjonizować myślenie o składowaniu i logistyce.

P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o.

P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o.
Laureat w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
Spółka od początku swojej działalności koncentruje się na rozwoju proekologicznych technologii opartych na siarce odpadowej z oczyszczania ropy i gazu. Dysponuje własną, innowacyjną technologią produkcji spoiwa siarkowego SULSTAR®, który jest wysokiej jakości lepiszczem idealnym do produkcji asfaltów drogowych oraz chemo i wodoodpornych materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydro­technicznego.

Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R
W ramach prac badawczych i rozwojowych w katedrze opracowano system nawigacji obrazowej wspomagający diagnostykę, planowanie terapii oraz niszczenie zmian ogniskowych wątrobie.

LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska

Laureat w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA
LABIOT-Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska jest firmą o profilu naukowo-badawczym i usługowym,
zlokalizowaną w Cieszynie, gdzie prowadzona jest specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie reumatologii,
rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych, a także badania podstawowe, w zakresie biofizyki, elektroniki,
bioinżynierii, nanotechnologii i fizyki kwantowej.

Silbo Sp. z o.o.

Laureat w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
SILBO to polski producent wysokiej jakości opakowań dla branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej, z blisko
20-letnim doświadczeniem na rynku. Siedziba firmy mieści się w Żorach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy

PREVAC sp. z o.o.

Laureat w kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
PREVAC specjalizuje się bowiem w produkcji aparatur naukowobadawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów, a tym samym nowych technologii poprzez różne techniki komponowania przeróżnych materiałów,
jak i analiz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
Laureat w kategorii INSTYTUCJA SEKTORA B+R
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia to nowoczesny ośrodek naukowo badawczy spełniający
najwyższe standardy europejskie, ktory został oddany do eksploatacji w 2015 roku. W ramach stworzonej infrastruktury
Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia utworzyliśmy przestrzeń oraz korzystne warunkow dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspierania nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju.

Relacja z gali

Do pobrania

Dokumenty związane z uczestnictwem w konkursie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Katalogi konkursowe prezentujące wszystkie dotychczasowe zgłoszone rozwiązania

Edycja konkursu 2019

Edycja konkursu 2017

Zobacz pozostałe biuletyny

Edycja konkursu 2016

Edycja konkursu 2015

Edycja konkursu 2014

Edycja konkursu 2013

Edycja konkursu 2012

Edycja konkursu 2011

Edycja konkursu 2010

Edycja konkursu 2009

Edycja konkursu 2008

Patronat

Patronaty honorowe i sponsorzy

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

logo patrony

Organizator

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

konkurs@gapr.pl
tel.: +48 795 596 192

Termin składania wniosków upłynął 31 lipca 2020 r.