Bez kategorii

Uniwersytet Śląski objął swoim patronatem dwunastą edycję konkursu Innowator Śląska. Z tej okazji przypominamy, że w konkursie mogą brać udział jednostki badawczo rozwojowe, które mogą zgłaszać innowacyjne rozwiązania, bądź usługi. W przeciwieństwie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania te mogą znajdować się przed fazą...