Spotkanie komisji konkursowej 2021

Spotkanie komisji konkursowej 2021

16 września w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej odbyły się obrady Komisji Konkursowej Innowator Śląska 2021, których celem było wyłonienie Laureatów i Wyróżnionych tegorocznej, trzynastej edycji wydarzenia.

Przypomnijmy: do tegorocznej edycji konkursu Innowator Śląska przedsiębiorcy i naukowcy z Górnego Śląska mogli zgłaszać swoje rozwiązania do połowy lipca. Pod koniec lipca, po przeanalizowaniu wszystkich 27 zgłoszonych rozwiązań, specjalnie wybrana Kapituła Konkursu wyłoniła 20 firm, które przeszły do kolejnego etapu Konkursu.

Drugi etap – przeprowadzenie audytów technologicznych zgłoszonych rozwiązań – zakończyliśmy z początkiem września. Dzięki pomocy zewnętrznych audytorów, najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, przeanalizowaliśmy zgłoszone innowacje. Wyniki tej analizy zostały przedstawione podczas obrad Komisji Konkursowej.

W tym roku, w spotkaniu Komisji uczestniczyli:

Przewodniczący Komisji Konkursowej: Prezes GAPR Bogdan Traczyk

Skład Komisji:

 • Jacek Bialik, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Jacek Woźnikowski, Dyrektor Dept. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Dariusz Ptaś, Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski
 • Mariusz Śpiewok, zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. prof. Politechniki Częstochowskiej Marek Warzecha, dyr. Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej
 • dr Dawid Matuszek, kierownik Działu Nauki Uniwersytetu Śląskiego
 • Tomasz Gardian, Dyrektor ds. Innowacji i Nowych Technologii, Śląski Fundusz Rozwoju
 • Magdalena Filipek-Marzec, rzecznik patentowy
 • Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy
 • Michał Mikulski, prezes EGZO-Tech

Podczas tajnego głosowania Komisja Konkursowa przyznała 4 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia w każdej kategorii: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz jednostka badawczo-rozwojowa.

Laureatów Konkursu poznamy podczas Gali Wręczenia Nagród, która odbędzie się 16 października w Gliwicach.