ZNAMY WYNIKI PIERwSZEGo etapu konkursu!

ZNAMY WYNIKI PIERwSZEGo etapu konkursu!

Nadszedł ten moment na który wszyscy czekali. Znamy już wyniki głosowania kapituły konkursu. Nie było łatwo, bo zgłoszeń otrzymaliśmy bardzo dużo, a regulamin był bezlitosny i do drugiego etapu mogło się zakwalifikować tylko dwadzieścia rozwiązań. Dyskusje były burzliwe a walka wyrównana i w kilku sytuacjach o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu decydowały pojedyncze głosy.

Do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące rozwiązania:

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

 1. Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Upscaling technologii do biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (bateria KBT)
 2. FROSTX Sp. z o.o. – Kompaktowy liofilizator żywności FrostX10
 3. Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN sp. z o.o. – Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych
 4. M sp. z o. o. – Musicon – urządzenie edukacyjne rozwijające kreatywność
 5. MPIRE Michał Polok – Przyrząd do pomiaru temperatury kwasowego punktu rosy gazów spalinowych
 6. Smart Labs Sp. z o.o. – Customy Implant
 7. TIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – System kontroli czasy pracy TIMATE

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

 1. Helioenergia sp. z o. o. – Srebrzenie termiczne SilverCon
 2. INDOS S.A.  – Pani Ala – asystentka finansowa – chatbot sztucznej inteligencji
 3. Whiteaster sp. z o.o. – Whiteaster Open Data

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

 1. ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA – Aktywne przejście dla pieszych SMARTPOLE CROSSING
 2. Budotechnika – Wiata przystankowa Wenus
 3. CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Podwójny blok zaworowy
 4. PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wielokomorowe urządzenie klastrowe do produkcji i badania heterostruktur van der Waalsa w ultra wysokiej próżni
 5. URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE Spółka Akcyjna – ELECTRA-pierwsza na świecie Elektryczna Lokomotywa ze zmiennym rozstawem kół

INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

 1. Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Uniwersalna mgłowa instalacja dezynfekująca UMID
 2. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. – System diagnostyczny do mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym MS-20 Interaktywna dokumentacja prowadzenia obsługi i napraw
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych – Rezerwowa bateria termiczna BTR-11 do zastosowania w amunicji precyzyjnego rażenia APR-155
 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Udoskonalone płetwy do pływania
 5. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej