Zakończenie Naboru Zgłoszeń do Konkursu

Zakończenie Naboru Zgłoszeń do Konkursu

Informujemy, iż dnia 31 maja 2024 zakończył się nabór zgłoszeń do Konkursu. W dniu 10 czerwca zbierze się Kapituła Konkursu, która zapozna się z 27. zgłoszonymi innowacyjnymi rozwiązaniami, Zgodnie z Regulaminem Kapituła dokonuje oceny złożonej dokumentacji pod względem merytorycznym oraz dokonuje wyboru zgłoszeń do II etapu Konkursu,

Informacja o wynikach prac Kapituły zostanie zamieszczona na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Konkursu. O wynikach prac Kapituły zostaną także poinformowani zakwalifikowani uczestnicy.