Spotkanie Komisji Konkursowej 2023

Spotkanie Komisji Konkursowej 2023

20 września w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej odbyły się obrady Komisji Konkursowej Innowator Śląska 2023, których celem było wyłonienie Laureatów i Wyróżnionych tegorocznej, trzynastej edycji wydarzenia.

Przypomnijmy: do tegorocznej edycji konkursu Innowator Śląska przedsiębiorcy i naukowcy z Górnego Śląska mogli zgłaszać swoje rozwiązania do początku czerwca. 7 czerwca, po przeanalizowaniu wszystkich 24 zgłoszonych rozwiązań, specjalnie wybrana Kapituła Konkursu wyłoniła 20 firm, które przeszły do kolejnego etapu Konkursu.

Drugi etap – przeprowadzenie audytów technologicznych zgłoszonych rozwiązań – zakończyliśmy z początkiem września. Dzięki pomocy zewnętrznych audytorów, najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, przeanalizowaliśmy zgłoszone innowacje. Wyniki tej analizy zostały przedstawione podczas obrad Komisji Konkursowej.

W tym roku, w spotkaniu Komisji uczestniczyli:

Przewodniczący Komisji Konkursowej: Prezes GAPR Bogdan Traczyk

Skład Komisji:

  • Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
  • Jacek Bialik, Wiceprezes, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A,
  • Robert Orpych, Kierownik Referatu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gliwice,
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej,
  • dr hab. inż. Adam Jakubas prof. PCz , Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Politechniki Częstochowskiej,

  • Katarzyna Papież-Pawełczak, Prezes Zarządu SPIN-US Sp. z o.o.
  • dr Damian Kasperczyk, Prezes Ekoinwentyka Sp. z o.o.

Podczas tajnego głosowania Komisja Konkursowa przyznała 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo oraz jednostka badawczo-rozwojowa.

Laureatów Konkursu poznamy podczas Gali Wręczenia Nagród, która odbędzie się 10 listopada w Gliwicach.