Prezes katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej fundatorem nagrody specjalnej

Prezes katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej fundatorem nagrody specjalnej

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest fundatorem nagrody specjalnej w konkursie. Nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł zostanie wręczona wybranemu podmiotowi, którego innowacyjne rozwiązanie zakwalifikuje się do drugiego etapu konkursu.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła również konkurs swoim patronatem.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich innowatorów.