Gala Rozdania Nagród

Gala Rozdania Nagród

Za nami wyjątkowa, czternasta edycja konkursu Innowator Śląska. 25 listopada podczas Gali Rozdania Nagród odbywającej się w Teatrze Miejskim w Gliwicach poznamy wszystkich nagrodzonych w tegorocznej odsłonie konkursu.

Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Celem jest wyróżnienie tych firm i instytucji badawczo – rozwojowych, podejmujących się nowatorskich zmian przez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii, nowych produktów czy też usług, które osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Tegoroczna edycja konkursu objęła 30 innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrażanych przez przedsiębiorstwa i instytucje B+R. Laureatów konkursu w trzech kategoriach wybrała jedenastoosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli samorządów, świata nauki, jednostek wspierających biznes oraz samych przedsiębiorców, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych w firmach audytów technologicznych. Wyznacznikiem w wyborze nagrodzonych i wyróżnionych zgłoszeń był stopień innowacyjności rozwiązań, możliwa skala ich oddziaływania na rozwój firmy regionu, ale również gotowość firmy do dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania wdrażanej innowacji.

O tym, kto zostanie tegorocznym Innowatorem Śląska dowiemy się już 25 listopada podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród, która odbędzie się w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert „Między światami: Iberia” Avi Avitala organizowany w ramach All Improvviso – Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej.

Podczas Gali zostaną wręczone także wyróżnienia organizatorów i parterów wydarzenia – w tym roku pula nagród specjalnych wyniosła aż 65 tysięcy złotych! Podczas Gali swoje nagrody wręczą: Prezes Zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, firma Radan Spółka z o.o., Deweloper Spółka komandytowa oraz Polska Izby Rzeczników Patentowych.