Zakończyła się komisja konkursu Innowator Śląska

Zakończyła się komisja konkursu Innowator Śląska

W dniu 23 października odbyła się komisja konkursowa, podczas której członkowie oddali głosy na docenione przez siebie rozwiązania zgłoszone do konkursu.

W skład komisji Innowatora Śląska 2020 wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący komisji, Prezes GAPR – Pan Bogdan Traczyk

Członkowie komisji:

1. Jacek Bialik – Wiceprezes Zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

2. Jacek Woźnikowski – Zarząd Metropolia GZM

3. Wojciech Kałuża – wicemarszałek Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląskie. Pozytywna energia

4. Katarzyna Kobierska – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gliwice

5. dr inż. Magdalena Letun-Łątka – Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechnika Śląska

6. dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – Prorektor Uniwersytet Śląski w Katowicach ds. współpracy międzynarodowej i krajowej

7. Marcin Wilk – prezes Śląski Fundusz Rozwoju

8. dr hab. Grzegorz Wszołek – prezes EMT-Systems

Głosowanie było niełatwe, bo do II etapu konkursu zakwalifikowało się bardzo dużo dobrych, innowacyjnych rozwiązań. Wyniki poznamy już 20 listopada!