Spotkanie Komisji Konkursowej 2022

Spotkanie Komisji Konkursowej 2022

28 września w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej odbyły się obrady Komisji Konkursowej Innowator Śląska 2022, których celem było wyłonienie Laureatów i Wyróżnionych tegorocznej, trzynastej edycji wydarzenia.

Przypomnijmy: do tegorocznej edycji konkursu Innowator Śląska przedsiębiorcy i naukowcy z Górnego Śląska mogli zgłaszać swoje rozwiązania do początku czerwca. 14 czerwca, po przeanalizowaniu wszystkich 33 zgłoszonych rozwiązań, specjalnie wybrana Kapituła Konkursu wyłoniła 20 firm, które przeszły do kolejnego etapu Konkursu.

Drugi etap – przeprowadzenie audytów technologicznych zgłoszonych rozwiązań – zakończyliśmy z początkiem września. Dzięki pomocy zewnętrznych audytorów, najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, przeanalizowaliśmy zgłoszone innowacje. Wyniki tej analizy zostały przedstawione podczas obrad Komisji Konkursowej.

W tym roku, w spotkaniu Komisji uczestniczyli:

Przewodniczący Komisji Konkursowej: Prezes GAPR Bogdan Traczyk

Skład Komisji:

  • Jacek Bialik, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Jacek Woźnikowski, Dyrektor Dept. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
  • Monika Błaszczyk, Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Robert Orpych, Kierownik Referatu Gospodarki, Urząd Marszałkowski
  • Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna
  • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej
  • dr hab. inż. Adam Jakubas prof. PCz. broker innowacji Uczelni, Politechnika Częstochowska
  • Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy, Uniwersytet Śląski
  • Julita Pawińska, MaskUP

Podczas tajnego głosowania Komisja Konkursowa przyznała 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo oraz jednostka badawczo-rozwojowa.

Laureatów Konkursu poznamy podczas Gali Wręczenia Nagród, która odbędzie się 25 listopada w Gliwicach.